REGULAMIN SKLEPU 4INK

 

Postanowienia ogólne

 1. Sprzedającym i właścicielem witryny 4ink.eu jest: NM Revolution S.C. z siedzibą we Wrocławiu przy al. Armii Krajowej 6B/5, NIP: 577-198-58-12, Regon: 380255168
 2. Prosimy aby, Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 3. Sklep internetowy 4ink.eu prowadzi sprzedaż wysyłkową tonerów i tuszy za pośrednictwem witryny internetowej. Informacje na temat swojej oferty sklep zamieszcza na stronie 4ink.eu.

Warunki dokonywania zakupów

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Zamówienia mogą składać osoby fizyczne posiadające pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, instytucje oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
 3. Zamówienia realizowane są tylko wysyłkowo.

Warunki składania i realizacji zamówienia

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów. Po złożeniu zamówienia, jak również po rejestracji klient otrzymuje e-mail z treścią zamówienia.
 2. Procedura realizacji zamówienia zostaje uruchomiona niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia – w przypadku wybranej formy płatności za pobraniem lub po zaksięgowaniu wpłaty – w przypadku przedpłaty przez PayU.
 3. Wszystkie ceny w sklepie dla towarów nowych, zawierają podatek VAT 23% oraz podane są w złotych polskich. Cena widniejąca przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
 4. Zasadniczo do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT imienną, a w przypadku podania NIP-u w formularzu zakupowym fakturę VAT 23%.
 5. Zakupione towary są dostarczane tylko pod wskazany w formularzu zamówienia adres, lub do wskazanego punktu odbioru. Ewentualna zmiana adresu dostawy możliwa jest wyłącznie przed wysyłką towaru do zamawiającego. W celu zmiany adresu należy przesłać do sklepu e-mail z odpowiednią informacją.
 6. Zamawiający jest zobowiązany do odebrania przesyłki.
 7. W przypadku zwrotu przesyłki do nadawcy, po bezskutecznej próbie doręczenia jej pod wskazanym w formularzu zamówienia adresem, ponowne wysłanie towaru będzie możliwe tylko po wcześniejszym wniesieniu opłaty przelewem za zwrócony towar (przedpłata na konto sklepu).
 8. Wysłany towar do momentu wpłaty pełnej należności za niego jest własnością sklepu.

Czas realizacji i dostawy zamówienia

 1. Kupujący może sprawdzić status zamówienia logując się na stronie 4ink.eu.
 2. Realizacja zamówienia dla większości towarów trwa przeciętnie 1-2 dni roboczych.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówień jeżeli zamawiający wybrał „przedpłatę” jako formę płatności, a płatność PayU nie została zrealizowana.
 4. Podane terminy są orientacyjne.
 5. Dokładamy wszelkich starań aby informacje o dostępności towarów zawsze były aktualne, jednak w szczególnych przypadkach nagłej zmiany dostępności towaru w magazynie i u naszych dostawców, terminy te mogą ulec zmianie. W takich przypadkach klient jest informowany za pośrednictwem poczty internetowej o przewidywanym terminie realizacji zamówienia. Jeżeli podany przez nas termin realizacji odbiega od podanego na karcie produktu, kupujący może anulować zamówienie.
 6. W przypadku gdy zamówienie obejmuje większą ilość artykułów, z których część jest chwilowo niedostępna, klient jest informowany o przewidywanym terminie dostępności poszczególnych artykułów i zostaje poproszony o podjęcie decyzji o sposobie realizacji zamówienia (realizacja częściowa, wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub anulowanie całego zamówienia).

Formy płatności

Stosowane formy płatności dla zamówień od osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz instytucji to:

 • Płatność u kuriera przy odbiorze przesyłki (za pobraniem)
 • Przedpłata PayU – rozliczenie transakcji kartą płatniczą lub przelewem internetowym

Ochrona danych osobowych / Polityka prywatności

Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu sklepu 4INK. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego 4INK, kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności, która określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych.

1. Administrator

1.1. Administratorem danych osobowych, Kupujących i Użytkowników, jest NM Revolution S.C. z siedzibą al. Armii Krajowej 6B/5, 50-541 Wrocław, NIP: 577-198-58-12, REGON: 380255168 – zwany dalej „Administratorem”
1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwany dalej jako „RODO”.

2. Gromadzone Dane

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika lub wypełnianiu formularza Zamówienia.

3. Cele przetwarzania Danych

Dane przetwarzane będą w celu:

3.1. Świadczenia usług na rzecz Użytkownika, aż do chwili likwidacji Konta na żądanie Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
3.2. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem strony 4ink.eu – do czasu zakończenia realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.
3.3. Realizacji przez Administratora obowiązków prawnych, przez okres 5 lat w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem sklepu 4ink.eu, albo dłużej jeżeli będą wymagać tego przepisy prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.

4. Dobrowolność podania danych / Zgoda na przetwarzanie

4.1. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, oraz jest konieczne w celu Rejestracji, złożenia zamówienia i realizacji Zamówienia.
4.2. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera.
4.3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w każdym momencie, kontaktując się z naszym sklepem drogą mailową lub też telefoniczną. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie wcześniejszej zgody przed jej cofnięciem.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5.1. Każdej osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, sprostowania ich lub też usunięcia, oraz prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.
5.2. Odbiorcami danych mogą być też podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji umów, jakie zostały zawarte z Administratorem. Do podmiotów takich należą, firmy obsługujące infrastrukturę serwerową, firmy obsługujące płatności internetowe, kurierzy i pracownicy firmy.

6. Zabezpieczenie Danych

6.1. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne zapewniające ochronę danych, oraz zabezpiecza dane przed dostępem osób nieupoważnionych.
6.2. Do przetwarzania danych wewnątrz firmy dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

7. Pozostałe postanowienia

7.1. Dane mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości, organom administracji państwowej i organom ścigania. Dane takie są udostępniane na wyraźne żądanie i tylko w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
7.2. Sklep 4INK jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo, polegającej na przesyłaniu na e-mail, po uzyskaniu zgody Kupującego ankiet w celu uzyskania od Kupującego opinii na temat zakupionego towaru.
7.3. Kupujący dokonując zakupu w sklepie 4INK może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego adresu e-mail do Ceneo w celu wypełnienia ankiety wskazanej w ust. 7.2.
7.4. Informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies zawarte są w zakładce „Prywatność i Cookies”.

 

Postanowienia końcowe regulaminu

 1. Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny, a informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Darmowy
Transport

dla zamówień powyżej 399 zł

Długa
gwarancja

Gwarancja na 10 lat lub do wyczerpania się ładunku barwiącego

Wysoka
jakość

pigmenty od 50 największych producentów

Zakupy
w 4INK

łatwe i przyjemne zakupy